Publicaties

Trendanalyse Biotechnologie 2016, Regelgeving ontregeld

Trendanalyse | 14.06.2016 | CGM/160614-01

De wetenschappelijke ontwikkelingen in de biotechnologie hebben in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Nieuwe technieken en toepassingen volgen elkaar in snel tempo op, en steeds meer biotechnologische producten bereiken de markt. Biotechnologie raakt bovendien sterk geïntegreerd in andere onderzoeksvelden en sectoren. Ze is mainstream technology geworden binnen het scala van de levenswetenschappen. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen en mogelijkheden voor onder meer innovatie, economie, voedselproductie en gezondheidszorg. Ze hebben echter ook grote consequenties voor beleid, wet- en regelgeving en ons denken over biotechnologie. Ze roepen ethische vragen en maatschappelijke dilemma’s op over onder meer toelaatbaarheid, regelgeving, eigendomsrechten en hoe om te gaan met internationale verschillen en benaderingen.

In de Trendanalyse biotechnologie 2016  worden aan de hand van een achttal trends die exemplarisch zijn voor de biotechnologie, de consequenties van de ontwikkelingen voor de maatschappij, het beleid en de wet- en regelgeving over biotechnologie en ons denken over biotechnologie, in kaart gebracht.

De Trendanalyse biotechnologie 2016 is een gezamenlijke publicatie van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM ) en de Gezondheidsraad, tot stand gekomen met ondersteuning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De trendanalyse biotechnologie wordt naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer periodiek opgesteld, met als opdracht het schetsen van de nieuwe ontwikkelingen in het werkveld van de biotechnologie en de mogelijke consequenties voor het beleid en de regelgeving. Deze opdracht indachtig, geeft de trendanalyse geen advies over hoe om gegaan moet worden met de gesignaleerde trends, maar beperkt hij zich tot het identificeren en beschrijven van belangrijke knelpunten.

De Trendanalyse biotechnologie 2016 kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u inzien via: Download aanbiedingsbrief Trendanalyse 2016.

Download publicatie