Publicaties

Update ingrijpen in het DNA van de mens

Signalerende brieven | 31.01.2019 | CGM/190131-02

Eind november 2018 claimde de Chinese wetenschapper Dr. He Jiankui de eerste genetisch gemodificeerde (gg-)mensen te hebben gemaakt. De tweeling-meisjes zouden begin november geboren zijn en een modificatie in hun DNA hebben waarmee resistentie tegen HIV verkregen kan worden. Deze aankondiging heeft de internationale discussie over kiembaanmodificatie bij mensen in een stroomversnelling gebracht. Het nieuws is inmiddels bevestigd door de Chinese autoriteiten.
Met gene editing technieken zoals CRISPR-Cas kunnen sinds enkele jaren snel, eenvoudig en specifiek wijzigingen in het DNA worden aangebracht. Dit biedt ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van kiembaanmodificatie, waarbij het DNA van mensen blijvend en in opeenvolgende generaties veranderd kan worden, bijvoorbeeld om erfelijke aandoeningen te voorkomen. Kiembaanmodificatie bij mensen is in de meeste landen, waaronder Nederland, bij wet verboden en roept zowel technische, juridische als ethische vragen op. De COGEM bracht hierover in 2017 samen met de Gezondheidsraad een rapport uit. In deze brief gaat de COGEM in op de ontwikkelingen sinds haar vorige signalering en scherpt zij haar aanbevelingen aan.

Download publicatie