Publicaties

Ingrijpen in het DNA van de mens. Morele en maatschappelijke implicaties van kiembaanmodificatie

Signaleringen | 28.03.2017 | CGM/170328-01

In dit rapport brengen de Gezondheidsraad en de COGEM de technische, juridische en ethische ontwikkelingen in kaart van kiembaanmodificatie bij mensen: het gericht veranderen van het DNA in embryo’s, waardoor het ontstane individu en diens nageslacht deze verandering doorgeven.

Recent zijn technieken ontwikkeld (zoals CRISPR-Cas) waarmee kiembaanmodificatie dichterbij komt. Wellicht biedt deze techniek in de toekomst mensen met een erfelijke aandoening nieuwe mogelijkheden om genetisch eigen kinderen te krijgen zónder die erfelijke ziekte.

In het rapport brengen de Gezondheidsraad en de COGEM de technische, juridische en ethische ontwikkelingen in kaart van kiembaanmodificatie bij mensen. De COGEM en de Gezondheidsraad wijzen onder meer op het belang van vroegtijdige ethische en maatschappelijke reflectie over kiembaanmodificatie, zodat samenleving en beleidmakers niet overvallen worden en voor voldongen feiten komen te staan wanneer de techniek gereed is voor klinische toepassing. Om het debat hierover te faciliteren hebben zij gezamenlijk dit rapport opgesteld.

Vanwege de verschillende wettelijke taken van de COGEM en de Gezondheidsraad heeft dit rapport een tweeledig karakter: signalerend en adviserend. De signalerende onderdelen worden gerapporteerd namens beide raden. Wanneer er wordt geadviseerd in het rapport, is alleen de Gezondheidsraad aan het woord.

Download publicatie