Publicaties

Do It Yourself (DIY) Gentherapie

Signalerende brieven | 05.07.2018 | CGM/180705-01

De afgelopen maanden zijn er diverse nieuwsberichten verschenen in internationale media die melden dat individuen in het buitenland zelf experimenteren met gentherapie (Do It Yourself (DIY) gentherapie). Bij gentherapie worden (genetisch gemodificeerde) virussen, bacteriën of DNA in het menselijk lichaam gebracht om ziekten te behandelen of te genezen. Gentherapeutische toepassingen speelden zich vooralsnog vrijwel uitsluitend af in het professionele medische werkveld en voornamelijk met een focus op experimentele klinische studies. Hier lijkt sinds kort verandering in te komen.  DIY gentherapie sluit aan bij de bredere beweging van Do It Yourself Biology (DIY bio), maar past ook binnen de trend waarbij patiënten zelf steeds meer proactief worden bij het bepalen van hun eigen behandeling. In deze brief zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties van DIY gentherapie in kaart gebracht, en wordt de mogelijke rol benoemd die de overheid bij deze ontwikkelingen zou kunnen spelen.

Download publicatie