Publicaties

EU-regelgeving updaten? Wetenschappelijke ontwikkelingen werpen nieuw licht op de proces- en productbenadering

Signaleringen | 26.06.2009 | 090626-03

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit op de recente ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. In de signalering “EU-regelgeving updaten?” wordt een aantal opties geïnven­tariseerd om de kloof tussen de EU ggo-regelgeving en de wetenschappelijke ontwikkelingen te overbruggen. Hiertoe wordt ingegaan op de historie en de context van de dominante regelgevingsystemen in de wereld. De consequenties van deze regelgevingsystemen wordt beschreven voor zowel de veiligheid van mens en milieu als de keuzevrijheid van de consument. De COGEM signaleert dat een herinterpretatie van de huidige EU regelgeving op basis van het Cartagena protocol een opening biedt om de geconstateerde tekortkomingen het hoofd te bieden. De voordelen hiervan zijn ondermeer dat een volledige herziening van de regelgeving achterwege kan blijven, en dat er een betere link ontstaat met de regelgeving in de VS en Canada waardoor handelsconflicten mogelijk voorkomen kunnen worden.

Download publicatie