Publicaties

Adviserende aanbiedingsbrief ‘Novel plant breeding techniques’

Adviezen | 22.12.2009 | CGM/091222-01

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoeksrapport “New plant breeding techniques”(CGM 2009-02) van dr. J.G. Schaart en prof. dr. R.G.F. Visser (Wageningen UR) concludeert de COGEM dat vrijstelling van de ggo-regelgeving voor planten die verkregen zijn met ‘reverse breeding’, agroinfiltratie, cisgenese of ‘oligonucleotide mediated mutation induction’ onder bepaalde voorwaarden vanuit het wetenschappelijk te bepalen risico voor mens en milieu tot de mogelijkheden behoort. De mogelijke milieueffecten zijn bij deze planten onder de door de onderzoekers gestelde voorwaarden gelijk aan de mogelijke milieueffecten bij planten die met behulp van conventionele veredeling zijn verkregen. De bevindingen in dit onderzoeksrapport bevestigen en onderbouwen het eerdere advies van de COGEM uit 2006 over nieuwe technieken in de plantenbiotechnologie. Daarnaast signaleert de COGEM dat het eindresultaat evenals de technisch wetenschappelijke risico’s bij technieken als ‘oligonucleotide mediated mutation induction’ niet verschilt van mutagenese door middel van chemicaliën of straling.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie