Publicaties

Signalerende brief ‘cisgenese en voedselveiligheid’

Signalerende brieven | 28.10.2008 | 081028-04

Op 2 september jongstleden heeft de COGEM een bijeenkomst met deskundigen op het gebied van de voedsel- en veevoederveiligheid van ggo’s belegd. De bijeenkomst is georganiseerd naar aanleiding van een eerdere toezegging van de COGEM en een verzoek van het ministerie van VROM. Het doel van de bijeenkomst was om te verkennen hoe de verschillende deskundigen betrokken bij de vergunningverlening, de potentiële risico’s beoordelen die verbonden zijn aan de inbouw van zeer korte DNA fragmenten (oligonucleotiden) in het plantengenoom.

Download publicatie