Publicaties

Novel plant breeding techniques

Onderzoeksrapporten | 22.12.2009 | CGM 2009-02

De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe plantenveredelingstechnieken ontwikkeld waarbij tijdens het veredelingsproces gebruik wordt gemaakt van genetische modificatie. Daardoor is bij deze veredelingstechnieken de Europese Richtlijn 2001/18/EG van toepassing. Bij verschillende technieken zijn de eindproducten van het veredelingsproces (de planten of delen van planten) vrij van soortvreemde genen. De COGEM heeft voor verschillende technieken laten onderzoeken wat de mogelijke gevolgen voor mens en milieu zijn van de eindproducten die met deze veredelingstechnieken zijn verkregen. De mogelijke gevolgen zijn hierbij vergeleken met een baseline, die overeenkomt met ‘de natuurlijke situatie’ en veelal specifiek voor een bepaalde techniek is bepaald. De technieken die in het onderzoeksrapport worden besproken zijn: agroinfiltratie, ‘virus induced gene silencing’, ‘reverse breeding’, ‘accelerated breeding’, enten, cisgenese, intragenese en ‘oligonucleotide-mediated mutation induction’.

Het rapport is in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie samengesteld. De meningen die in het rapport worden weergegeven zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de COGEM.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM advies kunt u hier vinden.

Download publicatie