Lopend advies en signalering

Adviesvraag over een klinische studie met een conditioneel replicerende adenovirale vector tegen slokdarmkanker

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie waarbij gebruik wordt gemaakt van een genetisch gemodificeerd conditioneel replicerend adenorvirale vector die toegediend zal worden als behandeling van proefpersonen met slokdarmkanker. De studie wordt uitgevoerd met als doel om de behandeling van slokdarmkanker te verbeteren door het gebruik van oncolytische adenovirussen als aanvullende therapie naast de standaard toegepaste chemoradiatie en operatieve verwijdering van de tumor.