Lopend onderzoeksproject

Inventarisatie ontwikkelingen rond genetisch gemodificeerde bacteriofagen

Het gebruik van bacteriofagen, bijvoorbeeld als alternatief voor antibiotica, staat al enige jaren in de belangstelling. Bacteriofagentherapie vond tot voor kort voornamelijk in landen buiten de EU plaats, maar sinds enige jaren lopen er ook klinische studies in EU-lidstaten. Naast klinische toepassingen kunnen bacteriofagen ook voor andere toepassingen gebruikt worden, zoals bestrijding van bacteriën in voedsel. Het gebruik van genetische modificatie in dit veld lijkt in opmars te zijn. De COGEM verwacht in de komende jaren een toenemend aantal adviesvragen te krijgen over genetische modificatie van en toepassingen met gg-bacteriofagen. Ter voorbereiding hierop laat  de COGEM een inventarisatie uitvoeren naar de ontwikkelingen rond genetische modificatie van bacteriofagen.