Lopend project

Signalering Gentherapie; kosten en kansen

In de afgelopen jaren zijn er grote successen geboekt met gentherapie voor de behandeling van erfelijke ziekten en kankers. Daarmee bieden deze behandelingen steeds vaker uitkomst voor vaak ernstig zieke patiënten zonder andere behandelmogelijkheid. Deze veel belovende gentherapieën komen ook vaak in het nieuws als ‘exorbitant duur’. Nu zijn gentherapietoepassingen nog in kleine getalen beschikbaar, maar een sterke toestroom aan gentherapietoepassingen wordt voorzien. In deze signalering beoogt de COGEM de toestroom aan gentherapietoepassingen en de kosten in kaart te brengen. Vervolgens kan de vraag worden beantwoord of de overheid zich moet voorbereiden op een toestroom aan gentherapietoepassingen en de daarmee verbonden kosten, en zo ja, wat mogelijke handelingsopties voor politiek en beleid zijn.