Lopend advies en signalering

Signalering Gentherapie: kosten en kansen

In de afgelopen jaren zijn er grote successen geboekt met gentherapie voor de behandeling van erfelijke ziekten en kankervormen. Daarmee bieden deze behandelingen steeds vaker uitkomst voor vaak ernstig zieke patiënten zonder andere behandelmogelijkheid. Deze veelbelovende gentherapieën komen ook vaak in het nieuws als ‘exorbitant duur’. Nu zijn gentherapietoepassingen nog in kleine getalen beschikbaar en kunnen ze meestal worden betaald vanuit het Nederlandse zorgkostenbudget. In deze signalering zal de COGEM de verwachte gentherapietoestroom concretiseren, de prijsstelling en -ontwikkeling van gentherapieën beschrijven en de verwachte implicaties met betrekking tot het vergoedingsbeleid uitlichten.