Lopend advies en signalering

Adviesvraag hernieuwing van de vergunning voor markttoelating van de genetisch gemodificeerde anjer IFD-25958-3 (Moonberry)

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor markttoelating van de genetisch gemodificeerde (gg-)anjer IFD-25958-3 (FlorigeneĀ® Moonberry).