Publicaties

Trendanalyse biotechnologie 2023. Tijd voor een integrale visie

Trendanalyse | 21.03.2023 | CGM/230321-02

De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel. De beloften zijn groot: biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en van Europese en nationale doelstellingen op het terrein van een circulaire economie, gezondheid en verduurzaming van de voedselproductie. Daarnaast levert biotechnologie belangrijke bijdragen aan de volksgezondheid. De technologische ontwikkelingen roepen echter ook juridische, maatschappelijke, ethische en economische vragen op. Dat vraagt op korte termijn om weloverwogen keuzes. Op dit moment zijn de overheidsinspanningen versnipperd en de doelstellingen onduidelijk. Verantwoorde benutting van de kansen die de biotechnologie biedt, vraagt dringend om een langetermijnvisie en regie. COGEM en Gezondheidsraad roepen op tot een kabinetsbrede aanpak met betrokkenheid van wetenschappelijke instellingen, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven.

De Trendanalyse biotechnologie 2023 kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u inzien via Download aanbiedingsbrief trendanalyse. De Engelse vertaling is beschikbaar op het Engelstalige deel van onze website via: Biotechnology Trend Analysis.

 

De kabinetsreactie van de hand van minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Heijnen (IenW) op de Trendanalyse biotechnologie 2023 kunt u downloaden: Download kabinetsreactie

 

Download publicatie