Publicaties

Detection of replication competent virus formation during production and use of lenti- and gammaretroviral vectors

Onderzoeksrapporten | 31.01.2023 | CGM 2023-01

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de testen en methoden die gebruikt kunnen worden om replicatiecompetente retro- en lentivirale vectoren (RCV) aan te tonen. Het onderzoek, uitgevoerd door Perseus B.V., omvat een literatuurstudie naar de momenteel beschikbare tests voor het aantonen van RCV, inclusief een overzicht van hun kenmerken, voor- en nadelen en validatiegegevens. Daarnaast is d.m.v. een enquête belanghebbenden bevraagd naar hun ervaring met de dagelijkse praktijk van RCV-testen.

Het onderzoeksrapport biedt een overzicht van de huidige beschikbare RCV-testen, hun geschiktheid en beperkingen, de beschikbare gegevens over validatie van de testen en gebruikte positieve en negatieve controles. Er wordt in het rapport onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ‘structurele testen’, waarbij sequenties of eiwitten van het RCV worden aangetoond (immuno-assay’s of moleculaire assay’s), en ‘functionele testen’, waar de biologische activiteit van eventueel aanwezig RCV zichtbaar gemaakt kan worden (cellulaire assay’s).

In het rapport wordt het belang van een amplificatiestap voorafgaand aan de uitvoering van een RCV-test onderstreept. Zo’n stap is nuttig om de hoeveelheid van eventueel aanwezige RCV’s te verhogen en het aantal replicatie-deficiënte vectordeeltjes te verminderen. Hierdoor wordt de gevoeligheid van een test verhoogd en kan door bemonstering op meerdere tijdstippen een toename of afname van een parameter in de tijd worden bestudeerd.

Uit zowel de literatuurstudie als uit de enquêteresultaten blijkt dat gegevens over validering beperkt en moeilijk te vergelijken zijn. Bovendien werd duidelijk dat RCV-testen meer op de voorgrond traden in organisaties waar vectoren worden gebruikt voor klinische toepassingen dan in een meer fundamentele onderzoeksomgeving. In de eerste omgeving zijn RCV-tests van vectormateriaal (en van getransduceerde geneesmiddelen) in veel gevallen verplicht met het oog op de veiligheid van de patiënt. In onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria daarentegen worden vectoren meestal toegepast onder ingeperkt gebruiksomstandigheden. Toch kunnen RCV-testen in O&O-laboratoria van toegevoegde waarde zijn om te helpen beslissen over het verlagen van de vereiste inperking voor het hanteren van getransduceerde gastheercellen of -dieren.

 

Het onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De COGEM aanbiedingsbrief die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is opgesteld, is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar de COGEM aanbiedingsbrief.

Download publicatie