Lopend advies en signalering

Herziening pathogeniteitsklasse gg- Purpureocillium lilacinum

Voor één van de schimmelsoorten vermeld op de lijst met pathogeniteitsclassificatielijst, Purpureocillium lilacinum, is nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de dierpathogeniteit. Dit vormt voor de COGEM reden om de eerder geadviseerde pathogeniteitsklasse te herzien.