Lopend advies en signalering

Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport: ‘Considering endogenous retroviruses present in mammalian species in environmental risk assessment’

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezige wetenschappelijke kennis over ERV’s in menselijke en dierlijke cellen, teneinde meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s voor mens en milieu die verbonden zijn aan de aanwezigheid, of het gebruik van deze endogene virale sequenties bij ggo-werkzaamheden. Bij publicatie van het rapport zal de COGEM een begeleidende aanbiedingsbrief uitbrengen.