Publicaties

Establishment and proliferation potential of cyanobacteria; properties that can inform the risk assessment

Onderzoeksrapporten | 18.09.2023 | CGM 2022-03

De COGEM wordt bij vergunningaanvragen voor genetisch gemodificeerde (gg-) cyanobacteriën regelmatig gevraagd om te beoordelen of de gg-cyanobacteriën een risico zouden kunnen vormen wanneer zij, bijvoorbeeld bij een lekkage, in het milieu terecht zouden komen. Een belangrijke vraag hierbij is of de gg-cyanobacteriën zich in Nederland kunnen vestigen en of deze hier kunnen woekeren en algenbloei kunnen veroorzaken. Om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen die hiervoor van belang zijn, heeft de COGEM opdracht gegeven voor een literatuuronderzoek.

In het resulterende rapport, dat door Perseus BV is opgesteld, wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die een rol spelen bij de verspreiding, voortplanting (‘groei’) en overleving van cyanobacteriën. Daarnaast worden diverse eigenschappen die in gg-cyanobacteriën worden veranderd en mogelijke consequenties hiervan voor de voortplanting en overleving beschreven. Ook wordt informatie verstrekt over verschillende methoden die inzicht kunnen geven in de omstandigheden waaronder de gg-cyanobacteriën zich kunnen voortplanten en hun competitievermogen, en daarmee informatie kunnen opleveren voor het beoordelen van de kans op vestiging of woekering, zoals het in vitro kweken van gg-cyanobacteriën en bioassays of micro- of mesokosmos studies die de natuurlijke situatie in meer of mindere mate nabootsen.

Het onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De supplementaire documenten bij het onderzoeksrapport met de in Nederland voorkomende cyanobacteriesoorten, en de cyanobacteriestammen die genetisch gemodificeerd worden, kunt u vinden door op de betreffende link te klikken.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie