Publicaties

Algae and genetic modification. Research, production and risks

Onderzoeksrapporten | 05.07.2012 | CGM 2012-05

Algen worden als een veelbelovende bron van biobrandstoffen gezien en als mogelijk alternatief voor producten en brandstoffen uit de petrochemische industrie. Met behulp van genetische modificatie kan de productiviteit van deze organismen worden verhoogd of de samenstelling van de verwachte producten worden gewijzigd. Een aantal bedrijven en onderzoeksinstellingen, voornamelijk buiten Europa, werkt al langer aan de genetische modificatie van algen. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen op termijn ook in Europa en Nederland gaan plaatsvinden.

Hoewel er veel kennis en ervaring is verzameld in relatie tot gg-planten en gg-micro-organismen, is deze op het gebied van gg-algen nog beperkt. Ter voorbereiding op mogelijke toekomstige vergunningaanvragen heeft de COGEM laten inventariseren welke elementen voor de milieurisicoanalyse van gg-algen van belang zijn.

Het onderhavige rapport biedt een overzicht van de elementen die van belang zijn voor de milieurisicoanalyse van gg-algen en gg-cyanobacteriën. De COGEM signaleert onder andere dat er naast onderzoek naar optimalisatie van productieprocessen meer onderzoek moet komen dat ondersteunend is aan de milieurisicoanalyse. Dit betreft vooral onderzoek naar de taxonomie en juiste classificatie van algen, naar mogelijke biologische inperkingsmaatregelen, en onderzoek in hoeverre gesloten systemen in de buitenlucht onder de regelgeving voor ingeperkt gebruik kunnen vallen. Tenslotte is onderzoek naar eventuele symbiotische relaties van algen met micro-organismen van belang.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie