Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de micro-alg Tetraselmis striata

Adviezen | 21.04.2020 | CGM/200421-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de micro-alg Tetraselmis striata en de plaatsing van deze soort op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo. Algen worden voor veel doeleinden toegepast, onder meer in de farmaceutische, voedings- en cosmetische industrie. Soorten uit het genus Tetraselmis worden voornamelijk aangetroffen in zee of riviermondingen en kunnen voorkomen als plankton, of leven op de bodem van de zee. Tetraselmissoorten worden veelvuldig gebruikt als voeding in aquacultuur (voor onder andere weekdieren, garnalen en vissen in verschillende ontwikkelingsstadia), als diervoederingrediënt en als smaakmaker voor zeevruchten.
De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden voor pathogeniteit van T. striata. Er wordt al meer dan 20 jaar in laboratoria met deze micro-alg gewerkt, zonder dat er melding is gemaakt van mogelijke pathogeniteit. Op basis van deze gegevens concludeert de COGEM dat de algensoort niet geassocieerd is met infectie of ziekte van plant, dier of mens, en een historie van veilig gebruik kent. Zij adviseert daarom T. striata in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie