Publicaties

Advies classificatie van negen algensoorten

Adviezen | 06.07.2011 | CGM/110706-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de negen algensoorten Chlorella zofingienesis, Dunaliella tertiolecta, Isochrysis galbana, Nannochloris sp. Utex 1999, Neochloris oleoabundans, Parietochloris incisa, Phaeodactylum tricornutum, Porphyridium cruentum en Scenedesmus obliquus. De aanvrager wil de negen algensoorten modificeren door gensequenties betrokken bij glycolyse en vetzuurmetabolisme in te brengen. Donorsequenties zijn afkomstig van diverse soorten organismen zoals algen, planten (Arabidopsis thaliana, gewassen) en micro-organismen. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van deze algensoorten op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen. Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden. De negen algensoorten worden onder andere toegepast als supplement in voeding of in cosmetische verzorgingsproducten. Daarnaast kunnen enkele van deze algensoorten gebruikt worden voor de productie van biobrandstof.

In de wetenschappelijke literatuur is geen melding gemaakt van pathogene infecties door deze algensoorten bij mens, dier of plant. De COGEM adviseert deze negen algensoorten in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen. Tevens acht de COGEM plaatsing van deze algensoorten op Bijlage 1 gerechtvaardigd. Concluderend acht de COGEM de risico’s van deze voorgenomen werkzaamheden op ML-I niveau voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie