Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de algensoorten Nannochloropsis gaditana en Nannochloropsis oceanica

Adviezen | 04.05.2016 | CGM/160504-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van de twee algensoorten Nannochloropsis gaditana en Nannochloropsis oceanica. Deze algen maken deel uit van het fytoplankton en komen voor in diverse aquatische milieus. Beide algensoorten bevatten een hoog gehalte aan oliën, waaronder omega 3-vetzuren. Ze staan daarom in de belangstelling voor mogelijke toepassing binnen de voedselindustrie en als biobrandstof.
Voor zover bij de COGEM bekend zijn er binnen de algensoorten N. gaditana en N. oceanica geen stammen of isolaten die ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant. Beide soorten worden al langere tijd in de aquacultuur als voedsel voor zoöplankton gebruikt. Daarnaast wordt al meer dan 14 jaar in laboratoria met deze algen gewerkt. Tot op heden is daarbij nooit melding gemaakt van schadelijke effecten. Ook zijn er bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de algen toxines produceren.
Op basis van bovenstaande gegevens concludeert de COGEM dat de algensoorten niet geassocieerd zijn met infectie of ziekte van plant, dier of mens, en een historie van veilig gebruik kennen. Zij adviseert daarom N. gaditana en N. oceanica in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat beide algensoorten in aanmerking komen voor plaatsing op Bijlage 2 lijst A1 van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

Download publicatie