Publicaties

Biotechnologie in lagere planten

Adviezen | 20.12.2001 | 011214-03

De beschikking GGO 99-019 vergunt onder meer de transformatie van lagere planten, te weten de eencellige groenalgen Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella kessleri, Chlorella vulgaris, Dunaliella bardawil, Dunaliella salina. Op grond van een eerder COGEM advies (CGM/990429-09) zijn deze organismen erkend als gastheren, geschikt voor de vervaardiging van organismen behorend tot groep I. Middels een recent verzoek tot wijziging van deze beschikking, verzoekt de kennisgever om uitbreiding van de lijst van te gebruiken gastheer soorten met de groenalgen Chlorella saccharophila en Chlorella ellipsoidea. De kennisgever merkt op dat beide namen voor hetzelfde organisme worden gebruikt.

Download publicatie