Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de micro-alg Aurantiochytrium limacinum

Adviezen | 28.01.2020 | CGM/200128-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de micro-alg Aurantiochytrium limacinum en de plaatsing van deze soort op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.
A. limacinum komt als fytoplankton in het aquatische milieu voor, in het bijzonder in gebieden waar mangroves groeien. De algensoort bevat een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Er wordt daarom veel onderzoek naar de micro-alg gedaan, onder meer voor mogelijke toepassingen binnen de voedselindustrie. Bij verschillende dier­soorten is onderzoek gedaan naar het gebruik van de alg als voedings­supplement. Tot op heden is daarbij nooit over schadelijke effecten gepubliceerd.
De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden voor pathogeniteit van A. limacinum. Er wordt al meer dan 20 jaar in laboratoria met deze micro-alg gewerkt. Op basis van deze gegevens concludeert de COGEM dat de algensoort niet geassocieerd is met infectie of ziekte van plant, dier of mens, en een historie van veilig gebruik kent. Zij adviseert daarom A. limacinum in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie