Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de micro-alg Penium margaritaceum

Adviezen | 20.01.2021 | CGM/210120-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de micro-alg Penium margaritaceum, en de plaatsing hiervan op Lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.
Algen worden voor veel doeleinden toegepast, onder meer in de farmaceutische, voedings- en cosmetische industrie. P. margaritaceum is de typesoort binnen dit genus en wordt als modelorganisme gebruikt voor onderzoek naar celwandontwikkeling, het secretoom en stressrespons.
De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden voor pathogeniteit van P. margaritaceum. Er wordt al meer dan 15 jaar in laboratoria met deze micro-alg gewerkt, zonder dat er melding is gemaakt van mogelijke pathogeniteit. Op basis van deze gegevens concludeert de COGEM dat de algensoort niet geassocieerd is met infectie of ziekte van plant, dier of mens, en een historie van veilig gebruik kent. Zij adviseert daarom P. margaritaceum in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie