Publicaties

Inschaling van ggo-werkzaamheden met Tetraselmis striata Virus-N1 (TsV-N1) en de micro-alg Tetraselmis striata

Adviezen | 28.09.2020 | CGM/200928-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van ggo-werkzaamheden met Tetraselmis striata Virus-N1 (TsV-N1) in combinatie met de micro-alg Tetraselmis striata. De aanvrager is voornemens T. striata genetisch te modificeren door deze micro-alg te infecteren met een genetisch gemodificeerde (gg-) TsV-N1. De aanvrager wil met deze experimenten het infectiemechanisme van TsV-N1 bestuderen.
TsV-N1 is voor het eerst beschreven in 2007. Het virus is geïsoleerd uit een Noors fjord en de Zwarte Zee. De gastheer van TsV-N1, de micro-alg T. striata, maakt onderdeel uit van het aquatisch milieu. Het virus TsV-N1 is afhankelijk van zijn gastheer T. striata om nieuwe virusdeeltjes te kunnen vormen. De eerste 24 uur na infectie is TsV-N1 latent aanwezig in T. striata, vijf dagen na infectie vindt lysis van T. striata plaats en komen er nieuwe virusdeeltjes vrij. De assemblage van TsV-N1 virusdeeltjes vindt in zijn geheel plaats in de celkern van de gastheer.
Mede gezien de eigenschappen van TsV-N1 en T. striata en het feit dat het aquatische organismen zijn, adviseert de COGEM de voorgenomen ggo-werkzaamheden op inperkingsniveau I in te schalen en stemt zij in met de door de aanvrager voorgestelde aanvullende maatregelen.  Onder de genoemde voorwaarden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie