Publicaties

Taxonomy and risk classification of algae; Informing the risk classification of a dynamic taxonomic group

Onderzoeksrapporten | 13.10.2021 | CGM 2021-01

De COGEM is de laatste jaren verschillende keren gevraagd om algen- en cyanobacterie soorten in een pathogeniteitsklasse in te delen. Omdat een toename van dit soort verzoeken wordt verwacht, heeft de COGEM literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de taxonomie en biologische eigenschappen van cyanobacterie- en algensoorten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Perseus BVBA. Algen zijn een erg diverse groep. De verschillende groepen die tot de algen worden gerekend, zijn  evolutionair vaak niet aan elkaar verwant. Bij het onderzoek is gebleken dat de taxonomie van algen sterk aan verandering onderhevig is. De onderzoekers hebben informatie verzameld over de eigenschappen van circa 500 algensoorten. Zij zijn geselecteerd omdat zij worden toegepast, een bepaalde taxonomische groep representeren of omdat zij bekend staan als veilige of juist als schadelijke soorten. Voor deze ca. 500 soorten is informatie verzameld over allerlei schadelijke effecten, zoals pathogeniteit, toxiciteit, allergeniteit, mogelijkheid tot algenbloei/zuurstofloosheid etc. Daarnaast is gekeken of de soort in een gematigd klimaat kan overleven.
De onderzoekers wijzen op het belang van een juiste identificatie van de gebruikte soort. Zij stellen vast dat binnen genera zowel ‘veilige’ soorten voorkomen als soorten die – soms onder specifieke omstandigheden – schadelijk zijn. Zij merken daarnaast op dat er ook soorten met een zogenaamde GRAS status zijn (‘generally recognised as safe’), die niet onder alle omstandigheden ‘veilig’ zijn. Het blijkt niet mogelijk om taxonomische groepen aan te wijzen die alleen uit ‘veilige’ of juist alleen uit schadelijke soorten bestaan. Daarom zal voor elke soort afzonderlijk en soms zelf per stam bepaald moeten worden tot welke klasse deze behoort.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De supplementaire documenten bij het onderzoeksrapport met het taxonomisch landschap, de eigenschappen van circa 500 soorten en de daarbij gebruikte referenties kunt u vinden door op de betreffende link te klikken.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie