Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de micro-alg Prototheca moriformis

Adviezen | 21.02.2024 | CGM/240221-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse Prototheca moriformis en de plaatsing van deze micro-alg op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
P. moriformis is in 1894 voor het eerst geïsoleerd uit het sap van een beschadigde lindeboom. De micro-alg behoort tot de groenwieren, maar is kleurloos en niet in staat tot fotosynthese.
Genetisch gemodificeerde varianten van deze soort worden gebruikt voor de productie van onder andere vetzuurolie. Deze oliezuren zijn getest en veilig bevonden voor consumptie door mens en dier.
Tot het Prototheca-genus behoren enkele soorten die aangemerkt worden als pathogeen voor dier en mens. Infectie veroorzaakt de zeldzame ziekte protothecosis, die zowel gezonde als immuungecompromitteerde personen treft. Er zijn geen aanwijzingen dat P. moriformis pathogeen zou zijn voor planten, mensen of dieren, of dat er schadelijke bloei op kan treden.
De COGEM adviseert P. moriformis in te delen in pathogeniteitsklasse 1.

Download publicatie