Publicaties

Advies n.a.v. onderzoek vestigings- en woekeringspotentieel van cyanobacterien

Adviezen | 18.09.2023 | CGM/230918-01

De COGEM wordt bij vergunningaanvragen voor gg-cyanobacteriën regelmatig gevraagd om te beoordelen of de gg-cyanobacteriën een risico zouden kunnen vormen wanneer zij, bijvoorbeeld bij een lekkage, in het milieu terecht zouden komen. Een belangrijke vraag hierbij is of de gg-cyanobacteriën zich in Nederland zouden kunnen vestigen en of deze hier zouden kunnen woekeren en algenbloei kunnen veroorzaken.
Om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen die hiervoor van belang zijn en om te kunnen bepalen welke gegevens nodig zijn om de kans op vestiging en woekering te kunnen beoordelen, heeft de COGEM Perseus BV een literatuuronderzoek laten uitvoeren.
De resultaten van dit onderzoek in overweging nemende, is de COGEM van mening dat voor het beoordelen van de kans op vestiging en woekering van een gg-cyanobacterie in een aantal situaties volstaan kan worden met het verstrekken van informatie over de aangebrachte modificaties en het voorkomen van de cyanobacteriesoort in Nederland (of overtuigend bewijs dat de cyanobacteriesoort zich in Nederland niet kan voortplanten), terwijl in andere situaties micro- of mesokosmos studies uitgevoerd dienen te worden om de kans op vestiging en woekering van de gg-cyanobacterie te kunnen beoordelen.

Het advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u via de volgende link downloaden: link naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie