Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 22.01.2019
Adviezen over de pathogeniteitsklasse van twee schimmels

De COGEM is gevraagd over de pathogeniteitsklasse van de schimmels Penicillium subrubescens en Thermoascus aurantiacus te adviseren.

VERWACHT 01.02.2019
Advies inschaling van de werkzaamheden met genetisch gemodificeerd

Meloidogyne incognita

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inschaling van de werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Meloidogyne incognita (wortelknobbelaaltje).

VERWACHT 11.02.2019
Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van Bt11 maïs

Wegens het aflopen van de vergunning is de COGEM gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van Bt11 maïs. Deze genetisch gemodificeerde maïslijn is beschermd tegen vraat door bepaalde insecten die behoren tot de vlinderachtigen en tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

VERWACHT 13.02.2019
Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-mais MON89034

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) mais MON89034. Deze gg-maislijn brengt de Cry1A.105 en Cry2Ab2 eiwitten tot expressie en is daardoor resistent is tegen vraat door  bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen.

VERWACHT 29.03.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.