Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 23.08.2019
Advies pathogeniteitsclassificatie Aeromonas piscicola

De COGEM is om advies gevraagd over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Aeromonas piscicola. Aeromonassoorten infecteren en veroorzaken ziekten bij een groot aantal verschillende dieren (vissen, insecten, zoogdieren etc) en mensen. A. piscicola is onder meer geïsoleerd uit dode zalmen.

VERWACHT 28.08.2019
Advies inperkingsmaatregelen Sorghum bicolor

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn bij werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde  (gg-)grassoort Sorghum bicolor om verspreiding van gg- Sorghum bicolor of de ingebrachte sequenties in Nederland te voorkomen.

VERWACHT 31.08.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.

VERWACHT 16.09.2019
Generiek advies over gebruik van AAV-vectoren bij klinische studies

In de medisch en veterinaire praktijk wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van virale vectoren die afgeleid zijn van Adeno-associated virus (AAV). Aan de hand van een generieke milieurisicobeoordeling wil de COGEM ingaan op de mogelijkheid tot een vereenvoudigde, en daardoor kortere vergunningverleningsprocedure voor medische en veterinaire toepassingen van AAV-vectoren.

VERWACHT 23.09.2019
Advies klinische studie met genetisch gemodificeerde T-cellen in patiënten met NY-ESO-1 of LAGE-1a positieve tumoren

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie naar de behandeling van bepaalde  maligniteiten waarbij het NY-ESO-1 of LAGE-1a antigeen tot expressie komt, met behulp van genetisch gemodificeerde (gg-)T-cellen. De gg-T-cellen zijn vervaardigd met het Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) en brengen een specifieke T-cel receptor (TCR) tot expressie gericht tegen NY-ESO-1 en LAGE-1a.

VERWACHT 30.09.2019
Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen (2019)

De COGEM heeft in 2017 voor het laatst een advies gepubliceerd met overzichten van de pathogeniteitsclassificaties van humaan- en dierpathogene DNA en RNA virussen. Om de lijsten met classificaties up-to-date te houden, heeft de COGEM zich voorgenomen om de lijsten periodiek bij te werken en opnieuw uit te geven.

 
VERWACHT 11.10.2019
Advies over de pathogeniteitsclassificatie van bacterien met antibioticumresistentiegenen en aanbieding onderzoeksrapport

De Regeling genetisch gemodificeerde organismen bevat een bepaling waarmee werkzaamheden op een hoger inperkingsniveau worden ingeschaald wanneer het genetisch gemodificeerde organisme is gemodificeerd met een antibioticumresistentiegen dat de behandeling van infecties in gevaar brengt. De COGEM is gevraagd of bij de classificatie van apathogene bacteriesoorten ook rekening gehouden moet worden met antibioticumresistentiegenen die van nature in de te classificeren soort voorkomen en of werkzaamheden met gemodificeerde apathogene bacterie­­soorten die van nature antibioticumresistentiegenen bevatten op het laagste inperkings­niveau uitgevoerd kunnen worden.

Om beter inzicht te krijgen in de kans dat bij laboratorium­werkzaamheden antibioticumresistentiegenen naar een andere bacteriesoort worden overgedragen, heeft de COGEM literatuuronderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in een COGEM advies over de pathogeniteitsclassificatie van bacteriën met antibioticumresistentiegenen.