Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 04.12.2019
Adviesvraag import en verwerking van gg-maïslijn DP202216

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn DP202216. Deze gg-maïslijn brengt de genen zmm28 en mo-pat tot expressie, en heeft daardoor potentieel een verhoogde graanopbrengst en is tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

VERWACHT 05.12.2019
Aanvullend advies over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs MON89034 n.a.v. EFSA opinie

De COGEM is n.a.v. het verschijnen van een EFSA scientific opinion over de maislijn MON89034 gevraagd of haar eerdere commentaar bij de beoordeling van de hernieuwing van de vergunning voldoende is beantwoord. MON89034 is resistent tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen. In het eerdere dossier zijn geen nieuwe sequentiegegevens aangeleverd en ontbreekt een monitoringsrapport uit 2012. De COGEM heeft eerder geconstateerd dat de risico’s van de hernieuwing van de vergunning verwaarloosbaar klein zijn, ervan uitgaande dat de sequentie geen wijzigingen bevat en in het ontbrekende rapport geen negatieve effecten zijn geïdentificeerd.

VERWACHT 06.01.2020
Adviesvraag hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs MON 88017 x MON 810

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) maïs MON 88017 x MON 810. Gg-maïslijn MON 88017 x MON 810 brengt de genen cry3Bb1, cry1Ab, and cp4 epsps tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen vraat door bepaalde kever- en vlinderachtigen, en tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.