Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 24.08.2018
Advies pathogeniteitsclassificatie Cercopithecine alphaherpesvirus 9

De COGEM is gevraagd de pathogeniteitsklasse van Cercopithecine alphaherpesvirus 9  vast te stellen. Dit virus wordt ook wel Simian varicella virus of Cercopithecine herpesvirus 9 genoemd, en is geassocieerd met het veroorzaken van waterpokken en gordelroos bij niet-humane primaten.

VERWACHT 26.08.2018
Advies pathogeniteitsclassificatie Usutu virus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Usutu virus.

VERWACHT 27.08.2018
Advies inschaling werkzaamheden met een gg-Rabiës virus

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd Rabiës virus, dat gepseudotypeerd is met het EnvA eiwit van het Avian leukosis virus.

VERWACHT 31.08.2018
Advies naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richtte zich op de inventarisatie van soorten behorende tot de 42 genera die op de inperkingslijst vermeld staan en die in Nederland genetisch gemodificeerd worden, of die reeds genetisch gemodificeerd zijn en waar handelingen mee uitgevoerd worden. Van deze soorten zijn tevens de bestuivingswijze, zaadkenmerken en kruisbaarheid met inheemse verwanten achterhaald. Daarnaast is onderzocht of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.

 

 

VERWACHT 24.09.2018
Advies import, food en feed van gg-maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x MON 89034 x 5307 x GA21 en subcombinaties

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x MON 89034 x 5307 x GA21 (en subcombinaties).Deze kruisingslijn is resistent tegen bepaalde insecten (Cry1Ab, Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20, mCry3A en eCry3.1Ab), herbicidetolerant (pat en mepsps) en een brengt de markers pmi en mir604pmi  tot expressie.

 

 

 

VERWACHT 31.12.2018
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.