Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 23.10.2019
Advies omlaagschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde poliovirussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (chimere) poliovirussen gebaseerd op de vaccinstam van poliovirus type 2. Poliovirus type 2 is ingeschaald in pathogeniteitsklasse 3, derhalve dienen werkzaamheden met dit virus plaats te vinden op inperkingsniveau III. De aanvrager is van mening dat de (chimere) gg-poliovirussen in de onderhavige aanvraag geattenueerd zijn ten opzichte van de vaccinstam van poliovirus type 2, en verzoekt de werkzaamheden op inperkingsniveau II te mogen uitvoeren.

VERWACHT 14.11.2019
Advies over een klinische studie met een op lentivirus gebaseerde vector voor de behandeling van pati├źnten met cerebrale adrenoleukodistrofie

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een klinische gentherapie studie bij patiënten met cerebrale adrenoleukodistrofie (CALD; ziekte van Schilder-Addison). Deze patiënten lijden aan een zeldzame in ernst toenemende stofwisselingsziekte vanwege een niet goed functionerend ALD-gen. Tijdens de studie worden bepaalde cellen uit het bloed van de patiënt geïsoleerd. Deze cellen worden buiten het lichaam met een replicatiedeficiënte genetisch gemodificeerde (gg) lentivirale vector behandeld. De gg-vector beschikt over een goed functionerend ALD-gen. Na de behandeling worden de gg-cellen weer in de patiënt teruggebracht. Het doel van de studie is om de werkzaamheid en veiligheid van deze gentherapie te onderzoeken.

VERWACHT 04.12.2019
Adviesvraag import en verwerking van gg-maïslijn DP202216

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn DP202216. Deze gg-maïslijn brengt de genen zmm28 en mo-pat tot expressie, en heeft daardoor potentieel een verhoogde graanopbrengst en is tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.