Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 27.03.2019
Adviesvraag inperkingsmaatregelen Brachypodium distachyon

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn bij werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde  (gg-)grassoort Brachypodium distachyon om verspreiding van gg- Brachypodium distachyon of de ingebrachte sequenties in Nederland te voorkomen.

VERWACHT 29.03.2019
Signalering impact assessment productbenadering ggo’s in Europa

In eerdere adviezen en signaleringen heeft de COGEM geconstateerd dat de Europese regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet langer aansluit bij de ontwikkelingen in de plantenbiotechnologie. De EU ggo-regelgeving is proces georiënteerd. Hierbij staat de wijze waarop een organisme is geproduceerd centraal. Doordat de grenzen tussen genetische modificatie en andere biotechnologische technieken en hun producten aan het vervagen zijn, blijkt de gehanteerde ‘proces-based’ regelgeving lastig hanteerbaar. In verschillende werelddelen zijn andere regelgevingssystemen van kracht die meestal onder de noemer van ‘product-based’ vallen. De productbenadering wordt regelmatig gepropageerd als de oplossing voor de problemen die ontstaan in de procesbenadering. In deze signalering wordt aan de hand van een theoretische impact assessment geïnventariseerd wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van een omschakeling naar een productbenadering in Nederland en Europa. Deze signalering is in eerste instantie alleen gericht op de markttoelating van genetisch gemodificeerde planten (teelt en import) en daarvan afgeleide producten.

VERWACHT 01.04.2019
Adviesvraag import en verwerking van gg-katoen GHB811

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn GHB811. Deze lijn brengt de genen hppdPfW336 en 2m epsps tot expressie en is als gevolg hiervan tolerant voor isoxaflutol en glyfosaat bevattende herbiciden.

VERWACHT 16.05.2019
Adviesvraag import en verwerking van gg-soja GMB151

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn GMB151. Deze lijn brengt de genen cry14Ab-1.b en hppdPf-4Pa tot expressie en is als gevolg hiervan resistent tegen de soja cyste nematode en tolerant voor HPPD remmende herbiciden.