Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 30.04.2018
Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal apathogene en pathogene schimmels

De COGEM heeft in 2014 voor het laatst een advies gepubliceerd met overzichten van de pathogeniteitsclassificaties van apathogene en pathogene schimmels. Om de lijsten met classificaties up-to-date te houden, heeft de COGEM besloten om de lijsten bij te werken en opnieuw uit te geven.

VERWACHT 01.05.2018
Advies over benodigde inperkingsmaatregelen gg-Hirschfeldia incana

De COGEM is gevraagd te adviseren over de benodigde inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Grijze mosterd (Hirschfeldia incana)

VERWACHT 01.05.2018
Advies over import van gg-koolzaad MS11 x RF3

De COGEM is om advies gevraagd over een vergunningaanvraag voor import en verwerking van  de genetisch gemodificeerde koolzaad kruisingslijn MS11xRF3. Deze koolzaadlijn is tolerant voor glufosinaat bevattende herbiciden en beschikt over een gecontroleerd bestuivingsmechanisme. Eerder heeft de COGEM de twee ouderlijnen al beoordeeld.

VERWACHT 16.05.2018
Advies over hernieuwing vergunning voor import en verwerking van gg-soja A2704-12

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) soja A2704-12. Deze gg-sojalijn brengt het pat gen tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
 

VERWACHT 16.05.2018
Advies over import van gg-mais Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21

De COGEM is om advies gevraagd over een vergunningaanvraag voor import en verwerking van  de genetisch gemodificeerde mais kruisingslijn Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21. Deze maislijn is tolerant voor bepaalde herbicen, resistent tegen bepaalde vlinder- en keverachtigen en brengt een selectiemarker tot expressie. Eerder heeft de COGEM de zes ouderlijnen al beoordeeld.

VERWACHT 23.05.2018
Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-katoen LLCotton25

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) katoen LLCotton25. Deze gg-katoenlijn brengt het bar gen tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

VERWACHT 30.05.2018
Advies naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de actualisatie van de lijst met inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met gg-planten

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren dat zich richtte zich op de inventarisatie van soorten behorende tot de 42 genera die op de inperkingslijst vermeld staan en die in Nederland genetisch gemodificeerd worden, of die reeds genetisch gemodificeerd zijn en waar handelingen mee uitgevoerd worden. Van deze soorten zijn tevens de bestuivingswijze, zaadkenmerken en kruisbaarheid met inheemse verwanten achterhaald. Daarnaast is onderzocht of de huidige inperkingsmaatregelen die gelden voor de genera nog actueel zijn.