Terug naar overzicht

03.03.2011 | Persbericht: onnodige papierwinkel bij gentech regelgeving

Nederland behoort binnen de EU tot de landen met de zwaarste procedures voor de toelating van laboratoriumonderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Dit blijkt uit een inventarisatie in opdracht van de COGEM van de ggo-regelgeving in elf lidstaten. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat zwaardere procedures tot een hogere veiligheid leiden, bepleit de COGEM snelle invoering van vereenvoudigde ggo-regelgeving in Nederland.

De COGEM wil weten of er mogelijkheden zijn om in Nederland tot een ggo-regelgeving te komen die de veiligheid bij het gebruik van ggo’s waarborgt, maar onnodige administratieve rompslomp vermindert. Daartoe heeft de COGEM een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop verschillende EU landen het gebruik van ggo’s, zoals gg-bacteriën en gg-virussen in laboratoriumonderzoek wettelijk hebben geregeld. In dit onderzoek is eveneens aandacht besteed aan gemelde incidenten met ggo’s.

Uit het rapport komt naar voren dat de betrokken lidstaten voor het laboratoriumonderzoek met ggo’s van de laagste risicogroepen verschillende procedures hanteren. Nederland behoort tot de landen met de zwaarste procedures voor toelating van laboratoriumonderzoek met deze ggo’s. Hierdoor moeten universiteiten en bedrijven elk voorgenomen experiment uitgebreid toelichten en duurt het aanzienlijk langer voordat het voorgenomen onderzoek gestart kan worden dan in andere EU landen.

In landen met minimale procedures komen incidenten niet vaker voor dan in landen met zware procedures. De COGEM wijst daarom op het belang van vereenvoudiging van de zware procedures bij de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangekondigde wijziging van de ggo-regelgeving. 

In het onderzoek zijn de landen België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden betrokken. De nationale ggo-regelgeving van deze landen wordt in het rapport vergeleken met de Europese Richtlijn voor ‘Ingeperkt gebruik’ van ggo’s (2009/41/EC). Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van Ameco Adviesgroep Milieubeleid en Horizons consultancy bureau.

Persbericht

Signalerende aanbiedingsbrief

Onderzoeksrapport