Terug naar overzicht

31.10.2019 | Onderzoekscall voor het project ‘Inactivatie plantmateriaal’

 

Indienen van projectoffertes is mogelijk tot: 30 november 2019

Offertes richten aan:            

F. van der Wilk, secretaris COGEM; info@cogem.net,  (of Postbus 578, 3720 AN Bilthoven)

 

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) laat ter ondersteuning van haar werkzaamheden onderzoek door derden verrichten. Voor een van deze projecten wordt een uitvoerder gezocht. Geïnteresseerden worden opgeroepen projectoffertes in te dienen.

Inschrijving op opengestelde projecten is niet aan voorwaarden gebonden en staat open voor elke geïnteresseerde. Oproepen tot inschrijving worden onder meer op de COGEM website en in de e-mail nieuwsbrief gepubliceerd. De commissie streeft ernaar om tenminste drie offertes per project te ontvangen.

De offerte moet tenminste een duidelijke beschrijving bevatten van de voorgestelde werkzaamheden en een inzichtelijke begroting. Dit betekent dat er een duidelijke koppeling moet zijn tussen de begrote kosten en de voorgestelde werkzaamheden onder vermelding van het aantal ingeschatte uren en een specificatie van de uurtarieven.

Het project zal begeleid worden door een commissie van deskundigen. Deze begeleidingscommissie zal in aanwezigheid van de uitvoerders minimaal drie keer bijeenkomen. De uitvoerders zullen de resultaten van hun onderzoek presenteren in een vergadering van een van de subcommissies van de COGEM.

Het Dagelijks Bestuur van de COGEM neemt het besluit over toewijzing van projecten. De voorstellen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van aansluiting bij de onderzoeksvraag;
  • competentie van het onderzoeksteam voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek;
  • helderheid en (wetenschappelijke) kwaliteit van het voorgestelde onderzoek;
  • (uitvoerbaarheid van) het werkprogramma;
  • prijs en kosteneffectiviteit.

 

Het volgende project staat open voor inschrijving:

 

Titel: Inactivatie plantmateriaal

De afgelopen jaren is het enkele keren gebeurd dat door vermenging kleine aantallen planten of kleine hoeveelheden zaad van een niet-toegelaten gg-gewas werden aangetroffen en deze verwijderd cq vernietigd moesten worden. Op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de COGEM bij deze incidenten onder andere geadviseerd over de manier waarop het aangetroffen plantmateriaal (zaad, potplanten, planten op een akker) geïnactiveerd zou moeten worden.

Er zijn verschillende methoden voor de destructie of inactivatie van plantmateriaal (composteren, ploegen, gebruik van herbiciden, autoclaveren etc.) maar niet elke methode is geschikt voor elke situatie. Dit is o.a. afhankelijk van het materiaal dat aangetroffen wordt (gaat het uitsluitend om zaad, staan de planten al op het veld, is er al zaad gevormd?), maar ook van de hoeveelheid plantmateriaal dat vernietigd moet worden en de eigenschappen van de betreffende planten.

Om de ILT bij eventuele toekomstige incidenten sneller te kunnen adviseren over geschikte vernietigingsmethoden, wil de COGEM een overzicht laten opstellen van de methoden die gebruikt kunnen worden om plantmateriaal te vernietigen, de situaties waarin deze toegepast kunnen worden en de effectiviteit van deze methoden.

Onderzoeksvraag: Welke methoden zijn geschikt om plantmateriaal te vernietigen, in welke situaties en voor welk type gewassen kunnen zij gebruikt worden, en hoe effectief zijn deze methoden?

Resultaat: Een overzicht van methoden die geschikt zijn om plantmateriaal te vernietigen, hun effectiviteit, en een beschrijving van de situaties en type gewassen waarin zij toegepast kunnen worden.

Type onderzoek: Deskstudie