Terug naar overzicht

07.06.2016 | Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Uit een onderzoek in 2015 is gebleken dat de belangstelling van het Nederlandse publiek voor genetische modificatie en biotechnologie sterk verflauwd. Deze desinteresse van het publiek staat in schril contrast met de ontwikkelingen binnen de biotechnologie zelf.

De technologische mogelijkheden binnen de biotechnologie lijken in een stroomversnelling te komen en dit heeft grote consequenties voor ons denken, het beleid en de regelgeving over genetische modificatie. Nieuwe en soms ook aloude ethische vragen worden opgeworpen. Het economische belang van biotechnologie is sterk toegenomen en biotechnologie is geïntegreerd geraakt in tal van sectoren, waaronder de gezondheidszorg en de landbouw. Genetische modificatie is als hulpmiddel onontbeerlijk geworden voor de productie van bio-chemicaliën, enzymen, antibiotica, of geur- en smaakstoffen. De snelheid van de ontwikkelingen binnen het werkveld van de COGEM maakt beantwoording van die vragen en aanpassing van regelgeving en beleid urgent. In het afgelopen jaar heeft de COGEM getracht een bijdrage te leveren aan de zo broodnodige aanpassing van het beleid en de regelgeving met adviezen, signaleringen en de organisatie van een internationaal symposium.

De COGEM heeft in totaal 62 adviezen en signaleringen uitgebracht in 2015. Hiermee is het aantal publicaties na de teruggang in 2014 weer opgeveerd en ongeveer gelijk aan het tienjarig productiegemiddelde (ca. 61). Opvallend was het hoge aantal door het BureauGGO en IenM gevraagde adviezen en signaleringen (81%). Gevraagde adviezen hebben betrekking op vergunningaanvragen voor handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).

Een compleet overzicht van de in 2015 gerealiseerde activiteiten en publicaties vindt u op www.cogemjaarverslag.nl