Terug naar overzicht

15.05.2012 | Gentech stuifmeel in honing geen risico maar probleem voor keuzevrijheid

De mogelijke aanwezigheid van stuifmeel van genetisch gemodificeerde planten in honing vormt geen veiligheidsrisico. Wel is het een probleem voor de keuzevrijheid en de handel in honing. Oplossing hiervan vraagt aanpassing van de EU regels. Dit signaleert de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar bijen, stuifmeel en honing. In het onderzoek is o.a. onderzocht hoeveel stuifmeel en welke soorten stuifmeel aanwezig zijn in honing.

In september 2011 concludeerde het Europese Hof van Justitie dat stuifmeel als een ingrediënt van honing moet worden beschouwd. Wanneer honing stuifmeel van toegelaten genetisch gemodificeerde (gg-)planten bevat, moet dit op het etiket vermeld worden (bij vermenging hoger dan 0,9% in het totale stuifmeel). Honing die stuifmeel van niet toegelaten gg-planten bevat mag niet verhandeld worden. Omdat stuifmeel vaak niet genoemd wordt in oudere toelatingsvergunningen, mag honing die stuifmeel van die toegelaten gg-planten bevat ook niet verhandeld worden.

Uit het onderzoek blijkt dat honing een geringe hoeveelheid stuifmeel bevat. Gezien deze lage hoeveelheid is het onwaarschijnlijk dat aan de aanwezigheid van gg-stuifmeel veiligheidsrisico’s zijn verbonden, ook wanneer dit stuifmeel afkomstig zou zijn van niet toegelaten gg-gewassen.

De aanwezigheid van gg-stuifmeel is primair een handels- en keuzevrijheidsprobleem. In Nederland wordt honing voor het merendeel geïmporteerd, ook uit landen waar gg-gewassen geteeld worden. Deze honing kan gg-stuifmeel bevatten. In Europa zijn alleen gg-maïs en gg-zetmeelaardappelen toegelaten voor teelt. Alleen van maïs kunnen zeer lage hoeveelheden gg-stuifmeel in honing terechtkomen.

De COGEM wijst erop dat aanpassing van de EU regelgeving een oplossing kan bieden. Door het instellen van een drempelwaarde of andere berekeningswijze voor vermenging en etikettering kan voorkomen worden dat de aanwezigheid van kleine hoeveelheden niet toegelaten gg-stuifmeel leidt tot een verbod op import of verkoop van deze honing. Consumenten die gevrijwaard willen blijven van ggo’s kunnen dit echter ervaren als een aantasting van hun keuzevrijheid.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief en het onderzoeksrapport.
Klik hier voor een PDF van dit persbericht.