Terug naar overzicht

28.01.2011 | COGEM symposium over replicerende virussen tegen kanker

Op 20 januari heeft het COGEM symposium ‘GM Viruses as Medicine: Panacea or Pandora’s box’ plaatsgevonden in het Nemo museum te Amsterdam. Het symposium bood de vele aanwezigen een zeer interessante en afwisselende middag, waarbij de focus lag op de inzet van replicerende virussen voor de behandeling van kanker.
 

In het eerste deel van het programma lag de nadruk op de wetenschappelijke ontwikkelingen van deze nieuwe experimentele vorm van therapie. Professor Russell hield een interessant verhaal over het gebruik van recombinant mazelenvirus voor de behandeling van ovariumkanker, hersentumoren en de ziekte van Kahler. Vervolgens bood Professor Dirven een duidelijk inzicht in de in Nederland lopende klinische studie met recombinant adenovirus voor hersentumoren. De sessie werd afgesloten door een verhaal van dr. Coffey (Oncolytics Biotech Inc.) over het gebruik van replicerende reovirussen voor met name longtumoren, levertumoren en hoofd-, halstumoren.

In het tweede deel van het symposium stond de risicoperceptie en de risicoanalyse met betrekking tot het gebruik van replicerende (recombinante) virussen centraal. Professor Roeser hield een pleidooi om in de communicatie over de mogelijke risico’s van genetisch gemodificeerde organismen rekening te houden met de morele emoties van de samenleving. Vervolgens ging dr. Galli in op de vraag aan welke voorwaarden moet worden voldaan, voordat een replicerende virus als medicijn tot de Europese markt wordt toegelaten.

De middag werd afgesloten met een discussie over de verschillen in de risicoafweging tussen de Verenigde Staten en Europa bij klinische studies met ggo’s, de communicatie met de patiënt over het al dan niet aanwezige heil dat van betreffende studie te verwachten valt en in hoeverre de ‘worst case’ benadering toegepast moet worden in de risicoanalyse als harde wetenschappelijk data niet toereikend zijn.