Terug naar overzicht

24.04.2014 | COGEM publiceert digitaal jaarverslag

Dit jaar heeft de COGEM afscheid genomen van de papieren editie van het jaarverslag ten gunste van een overzichtelijke digitale variant. In dit jaarverslag kijkt de COGEM terug op een gevarieerd en druk jaar waarin wederom meer adviezen en signaleringen zijn uitgebracht dan in voorgaande jaren.

Speciale aandacht is er voor het afscheid van COGEM voorzitter Bastiaan Zoeteman. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseerde de COGEM in november 2013 een symposium over risico’s en risicobeleving waarbij een aantal vooraanstaande sprekers hun visie op de thematiek van risicobeoordeling en het omgaan met risico’s gaven.

Eind 2013 heeft de COGEM een signalering uitgebracht over hoe overheden en adviesorganen beter moeten omgaan met (semi-)wetenschappelijke publicaties met een alarmerende boodschap over de veiligheid van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) of voedsel. De signalering is mede naar aanleiding van de controverse over een publicatie van een Frans onderzoeksteam over een tweejarige voedingsproef met ratten geschreven.

In totaal heeft de COGEM in 2013 vijfenzestig publicaties uitgebracht. Zesentachtig procent van deze publicaties werden opgesteld naar aanleiding van specifieke adviesvragen. Een compleet overzicht van de in 2013 gerealiseerde activiteiten en publicaties vindt u op www.cogemjaarverslag.nl