Terug naar overzicht

09.06.2011 | Highlights van 2010 in COGEM jaarverslag

Het COGEM jaarverslag over 2010 is uitgebracht. In het jaarverslag wordt een overzicht gepresenteerd van de activiteiten en publicaties van het afgelopen jaar. Ook wordt er teruggeblikt op de ontwikkelingen rond genetische modificatie in 2010.

2010 was voor COGEM een relatief rustig jaar op beleidsgebied in Nederland. De Trendanalyse Biotechnologie 2009 is in een succesvol symposium in januari aangeboden aan toenmalig minister Jacqueline Cramer, maar een reactie op de trendanalyse moest wachten tot 2011 door de val van het kabinet.

Op Europees niveau hebben enkele belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In Europa worden gg-gewassen onder de loep genomen door de EFSA en de Europese Commissie. Door de EFSA zijn in 2010 de richtlijnen voor milieurisicoanalyses van gg-gewassen herzien, waarvoor de COGEM in mei uitvoerig commentaar heeft ingediend. De richtlijnen zullen uiteindelijk bindend worden verklaard voor EU lidstaten. Daarom heeft staatssecretaris Atsma aan het eind van het jaar om advies gevraagd aan de COGEM over de herziene richtlijn. Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2010 voorgesteld om lidstaten te laten kiezen of zij gg-gewassen willen telen op hun eigen grondgebied, waarop met gemengde gevoelens door stakeholders werd gereageerd.

Binnen de COGEM is in 2010 verder veel aandacht besteed aan de keuzevrijheid van consument en producent in de vorm van een ethisch-maatschappelijke signalering. Ook is de indeling van micro-organismen (waaronder virussen) in risicoklassen uitvoerig aan bod geweest. Het vervagende onderscheid tussen genetische modificatie en traditionele methoden van plantenveredeling leidde tot vragen vanuit het ministerie over de interpretatie van de regelgeving. Het COGEM onderzoeksprogramma besloeg allerlei verschillende onderwerpen, die de breedte van het kader schetsen waarbinnen de COGEM opereert.

Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Bij het secretariaat kunt u een papieren versie van alle jaarverslagen van de COGEM opvragen. Stuur hiervoor een e-mail met uw adresgegevens naar info@cogem.net.