Terug naar overzicht

Voorzorgsprincipe

Dit principe is vastgelegd bij “het verdrag van Rio”. Het principe stelt dat nieuwe technologieën niet zonder voorzorgen mogen worden toegepast als ze risico’s voor het milieu of de gezondheid lijken op te leveren, zelfs als wetenschappelijk onderzoek die risico’s (nog) niet onomstotelijk heeft vastgesteld.