Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 04.10.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-maislijn MON87419

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maislijn MON87419. Deze gg-maïslijn brengt de dmo en pat genen tot expressie en is daardoor tolerant voor dicamba en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

VERWACHT 09.10.2017
Advies ivm nieuwe informatie niet-toegelaten genetisch gemodificeerde petunia's

Eerder dit jaar heeft de COGEM op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport geadviseerd over de milieurisico’s en destructie van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde (gg-)petunia’s die o.a. in Nederland zijn aangetroffen. Op het moment van het verschijnen van het COGEM advies was bekend dat bloemkleur van de gg-petunia’s is gewijzigd en dat zij het nptII antibioticum­resistentiegen bevatten. Op basis van de kennis over deze ingebrachte eigenschappen en de biologische eigenschappen van petunia, concludeerde de COGEM dat de milieurisico’s van de gg-petunia’s verwaarloosbaar klein zijn.
Omdat er inmiddels aanvullende analyses op de gg-petunia’s zijn uitgevoerd en meer informatie beschikbaar is over de elementen waarmee de petunia’s zijn gemodificeerd, zal de COGEM binnenkort een nieuw advies over de gg-petunia’s uitbrengen.
 

VERWACHT 11.10.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-katoen COT102

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de de milieuveiligheidsaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)katoen COT102. Dit gg- katoen is resistent tegen vraat door bepaalde vlinderachtigen door toevoeging van het gen vip3Aa19. Ook is het gen aph4 toegevoegd waardoor de plant resistent is voor het antibioticum hygromycine. Dit vergemakkelijkt de selectie van gg-planten tijdens de productie van het gg-gewas.

VERWACHT 16.10.2017
Adviesvraag klinische studie TEG001 met retroviraal getransduceerde T-cellen die een gamma-delta TCR tot expressie brengen

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van de klinische studie TEG001. In deze studie worden T-cellen geïsoleerd van patiënten met kanker om met behulp van retrovirale transductie een gamma-delta T-cel receptor (TCR) in deze cellen tot expressie te brengen. Vervolgens worden de getransduceerde T-cellen teruggeplaatst om een anti-kanker respons in de patiënten teweeg te brengen. 

VERWACHT 24.10.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-maislijn MZIR 098

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maislijn MZIR098. Deze gg-maïslijn brengt de ecry3.1Ab, mcry3A en pat genen tot expressie, en is daardoor beschermd tegen vraat door bepaalde insecten en tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.