Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 31.07.2017
Adviesvraag klinische studie met een genetisch gemodificeerd Human respiratory syncytial virus vaccin

De COGEM is gevraagd een aantal van haar aanbevelingen nader toe te lichten omtrent haar recente advies over een klinische studie met een genetisch gemodificeerd Human respiratory syncytial virus vaccin.

VERWACHT 31.07.2017
Adviesvraag hernieuwing vergunning voor import en verwerking van gg-maïs 1507xNK603

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) maïs 1507xNK603. Gg-maïslijn 1507xNK603 brengt de genen cry1F, pat en cp4 epsps tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen vraat door bepaalde vlinderachtigen, en tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.  

VERWACHT 15.08.2017
Adviesvraag import en verwerking gg-mais MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9. In deze kruisingslijn komen de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, cp4-epsp en aad-1 tot expressie waardoor het gewas  herbicidetolerant en resistent is tegen bepaalde insecten .

VERWACHT 18.08.2017
Adviesvraag omlaagschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd African swine fever virus (ASFV)

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) African swine fever virus (ASFV). Omdat ASFV een strikt dierpathogeen is en gewerkt wordt in de High Containment Unit waar aangepaste inrichtings- en werkvoorschriften gehanteerd worden, verzoekt de aanvrager om werkzaamheden met gg-ASFV op een lager niveau uit te mogen voeren.

VERWACHT 21.08.2017
Adviesvraag klinische studie met een genetisch gemodificeerde Adeno-associated virus vector

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een klinische studie met een genetisch gemodificeerde Adeno-associated virus vector waarin het humane UGT1A1 gen is gekloneerd. De vector wordt intraveneus geïnjecteerd in patiënten met het Crigler-Najjar syndroom.

VERWACHT 24.08.2017
Pathogeniteitsclassificatie Escherichia coli

In het COGEM advies over de indeling van een groot aantal bacteriesoorten in pathogeniteitsklassen (CGM/141218-01), worden vier specifieke Escherichia coli stammen vermeld. Deze zijn allen ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. E. coli als soort in zijn geheel is echter niet in dit advies opgenomen. Het nieuw uit te brengen advies zal de pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort E. coli betreffen.