Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 02.06.2017
Adviesvraag omlaagschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Rous sarcoma virus (RSV)

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met een retrovirale vector afgeleid van het Rous sarcoma virus (RCAS) in associatie met muizen. De aanvrager wil kippencellen transfecteren met RCAS. Deze RCAS-producerende cellen kunnen alleen een beperkte tijd repliceren in de hersenen van genetisch gemodificeerde muizen.

VERWACHT 29.06.2017
Adviesvraag hernieuwing vergunning voor import en verwerking gg-mais GA21

Wegens het aflopen van de vergunning is de COGEM gevraagd te adviseren over een hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs GA21. Deze maïslijn brengt een gewijzigd epsps-gen tot expressie (mepsps), waardoor deze tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.

VERWACHT 29.06.2017
Adviesvraag import en verwerking gg-mais NK603xMON810

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs NK603xMON810. Deze kruisingslijn is herbicidetolerant en resistent tegen bepaalde insecten .

VERWACHT 17.07.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-katoen DAS-81910-7

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de de milieuveiligheidsaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)katoen DAS-81910-7. Dit gg- katoen is herbicide tolerant door toevoeging van de genen aad-12 en pat.