Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 02.04.2017
Adviesvraag import gg-maïs MZHG0JG

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MZHG0JG. In deze lijn zijn de pat en mepsps genen ingebracht, waardoor deze tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat bevattende herbiciden.

VERWACHT 06.04.2017
Adviesvraag import gg-soja MON87708 x MON89788 x A5547-127

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)soja MON87708 x MON89788 x A5547-127. Deze kruislingslijn is tolerant voor dicamba, glyfosaat en glufosinaat door toevoeging van de genen dmo, cp4 epspsen en pat.

VERWACHT 06.04.2017
Adviesvraag import gg-mais MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (en sub-combinaties)

De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïs kruisingslijn MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (en sub-combinaties). Deze maïs kruisingslijn is door expressie van de cry1A.105, cry2Ab2 en vip3Aa20 genen resistent tegen bepaalde insecten. Ook brengt deze lijn het cp4 epsps gen tot expressie waardoor de lijn tolerant is voor glyfosaat, en is de kruisingslijn droogte tolerant door expressie van het cspB gen.

VERWACHT 18.04.2017
Adviesvraag import gg-soja DAS-68416-4 x MON89788

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)soja DAS-68416-4 x MON89788. Deze kruislingslijn is tolerant voor herbicide, glyfosaat en glufosinaat door toevoeging van de genen aad-12, cp4 epsps en pat.

VERWACHT 02.05.2017
Adviesvraag import en verwerking gg-mais GA21 x T25

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs GA21 x T25. Deze kruisingslijn is herbicidetolerant.

VERWACHT 16.05.2017
Adviesvraag Import en verwerking gg-soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6. Deze kruisingslijn is insectenresistent (cry1Fv3, cry1Ac) en herbicidetolerant (glyfosaat (2mepsps), 2,4-D (aad-12) en glufosinaat-ammonium (pat)). Daarnaast bevat deze lijn het pat gen als selectiemarker.

VERWACHT 22.05.2017
Adviesvraag import en verwerking gg-koolzaad MS11

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)koolzaad MS11. Deze kruisingslijn is is mannelijk steriel (barnase en barstar) en glufosinaat-ammonium tolerant (bar).