Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 27.06.2017
Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie bacterie Mycobacterium neoaurum

Mycobacterium neoaurum is een gepigmenteerde snelgroeiende bacterie. De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van deze bacterie.

VERWACHT 29.06.2017
Adviesvraag hernieuwing vergunning voor import en verwerking gg-mais GA21

Wegens het aflopen van de vergunning is de COGEM gevraagd te adviseren over een hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-)maïs GA21. Deze maïslijn brengt een gewijzigd epsps-gen tot expressie (mepsps), waardoor deze tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.

VERWACHT 29.06.2017
Adviesvraag import en verwerking gg-mais NK603xMON810

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs NK603xMON810. Deze kruisingslijn is herbicidetolerant en resistent tegen bepaalde insecten .

VERWACHT 17.07.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-katoen DAS-81910-7

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de de milieuveiligheidsaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)katoen DAS-81910-7. Dit gg- katoen is herbicide tolerant door toevoeging van de genen aad-12 en pat.

VERWACHT 20.07.2017
Adviesvraag klinische evaluatie van een levend verzwakt Humaan Respiratoir Syncytieel Virus vaccin

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten ten aanzien van een Ontwerpbeschikking voor een klinische studie voor vaccinatie met genetisch gemodificeerd Humaan Respiratoir Syncytieel Virus.

 

VERWACHT 31.07.2017
Adviesvraag hernieuwing vergunning voor import en verwerking van gg-maïs 1507xNK603

De COGEM is gevraagd om te adviseren over een hernieuwing van een aanvraag voor import en verwerking van genetisch gemodificeerd (gg-) maïs 1507xNK603. Gg-maïslijn 1507xNK603 brengt de genen cry1F, pat en cp4 epsps tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen vraat door bepaalde vlinderachtigen, en tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.  

VERWACHT 15.08.2017
Adviesvraag import en verwerking gg-mais MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van de import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9. In deze kruisingslijn komen de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1, pat, cp4-epsp en aad-1 tot expressie waardoor het gewas  herbicidetolerant en resistent is tegen bepaalde insecten .