Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 21.08.2017
Adviesvraag klinische studie met een genetisch gemodificeerde Adeno-associated virus vector

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieuveiligheidsaspecten van een klinische studie met een genetisch gemodificeerde Adeno-associated virus vector waarin het humane UGT1A1 gen is gekloneerd. De vector wordt intraveneus geïnjecteerd in patiënten met het Crigler-Najjar syndroom.

VERWACHT 24.08.2017
Pathogeniteitsclassificatie Escherichia coli

In het COGEM advies over de indeling van een groot aantal bacteriesoorten in pathogeniteitsklassen (CGM/141218-01), worden vier specifieke Escherichia coli stammen vermeld. Deze zijn allen ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. E. coli als soort in zijn geheel is echter niet in dit advies opgenomen. Het nieuw uit te brengen advies zal de pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort E. coli betreffen.

VERWACHT 25.08.2017
Adviesvraag classificatie en inschaling werkzaamheden met Murid gammaherpesvirus 4

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Murid gammaherpesvirus 4, alsmede de inschaling van werkzaamheden met recombinanten van dit virus.

VERWACHT 25.08.2017
Adviesvraag inschaling werkzaamheden met recombinant prion eiwit

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van klonerings- en productiewerkzaamheden met recombinant prion eiwit in E. coli

VERWACHT 08.09.2017
Advies ivm nieuwe informatie niet-toegelaten genetisch gemodificeerde petunia's

Eerder dit jaar heeft de COGEM op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport geadviseerd over de milieurisico’s en destructie van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde (gg-)petunia’s die o.a. in Nederland zijn aangetroffen. Op het moment van het verschijnen van het COGEM advies was bekend dat bloemkleur van de gg-petunia’s is gewijzigd en dat zij het nptII antibioticum­resistentiegen bevatten. Op basis van de kennis over deze ingebrachte eigenschappen en de biologische eigenschappen van petunia, concludeerde de COGEM dat de milieurisico’s van de gg-petunia’s verwaarloosbaar klein zijn.
Omdat er inmiddels aanvullende analyses op de gg-petunia’s zijn uitgevoerd en meer informatie beschikbaar is over de elementen waarmee de petunia’s zijn gemodificeerd, zal de COGEM binnenkort een nieuw advies over de gg-petunia’s uitbrengen.
 

VERWACHT 04.10.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-maislijn MON87419

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maislijn MON87419. Deze gg-maïslijn brengt de dmo en pat genen tot expressie en is daardoor tolerant voor dicamba en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

VERWACHT 11.10.2017
Adviesvraag import en verwerking van gg-katoen COT102

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de de milieuveiligheidsaspecten van genetisch gemodificeerd (gg-)katoen COT102. Dit gg- katoen is resistent tegen vraat door bepaalde vlinderachtigen door toevoeging van het gen vip3Aa19. Ook is het gen aph4 toegevoegd waardoor de plant resistent is voor het antibioticum hygromycine. Dit vergemakkelijkt de selectie van gg-planten tijdens de productie van het gg-gewas.