Lopende projecten | Cogem NL

COGEM is momenteel met de onderstaande projecten bezig. Bij elk project wordt de verwachte datum van afronding of de deadline van de adviesvraag aangegeven.

VERWACHT 18.10.2017
Aanscherping van de criteria veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten

De COGEM heeft veldproeven met genetisch gemodificeerde (gg-) planten in drie verschillende categorieën ingedeeld. Toepassing in de praktijk heeft laten zien dat de criteria waaraan categorie 2 veldproeven moeten voldoen aanscherping behoeven. De COGEM heeft daarom besloten om de criteria voor categorie 2 veldproeven aan te passen.

VERWACHT 24.10.2017
Adviesvraag over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde alphavirusreplicons met donorsequenties van Influenzavirus A en B, Human orthopneumovirus, Ebolavirus en Marburgvirus

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodicificeerde alphavirus replicons (Semliki forest virus, Sindbis virus en Venezuelan equine encephalitis virus). De aanvrager is voornemens om donorsequenties van Influenzavirus A, Influenzavirus B, Human orthopneumovirus, Ebolavirus en Marburgvirus in deze replicons in te brengen. De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijkheid tot vorming van virus-like vesicles (VLVs), de mogelijke risico’s van deze VLVs, en de benodigde inperkingsmaatregelen bij deze werkzaamheden.