Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507xMON810xMIR162xNK603

Adviezen | 12.04.2016 | CGM/160412-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn 1507xMON810xMIR162xNK603. Deze lijn brengt de genen cry1F, cry1Ab, vip3Aa20, cp4 epsps en pat tot expressie, waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde insecten die tot de vlinderachtigen behoren en tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

Maïslijn 1507xMON810xMIR162xNK603 is tot stand gekomen door de vier ouderlijnen met elkaar te kruisen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over alle vier de gg-ouderlijnen. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïs in Nederland nagenoeg uitgesloten. De moleculaire karakterisering van 1507xMON810x MIR162xNK603 is geactualiseerd en voldoet aan de criteria van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat de gg-maïs zou kunnen verwilderen. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.

Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs 1507xMON810xMIR162xNK603 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie