Publicaties

Import en verwerking herbicide tolerante genetisch gemodificeerde maïs VCO-01981-5

Adviezen | 11.07.2016 | CGM/160711-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn VCO-01981-5. Deze lijn brengt het epsps grg23ace5 gen tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.

Maïslijn VCO-01981-5 is tot stand gekomen door Agrobacterium tumefaciens gemedieerde transformatie. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïs in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van het ingebrachte gen ervoor zorgt dat de gg-maïs zou kunnen verwilderen. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequentie zich niet naar andere soorten kan verspreiden.

De moleculaire karakterisering van VCO-01981-5 voldoet aan de criteria van de COGEM. Wel merkt de COGEM op dat in de figuren van de zogenaamde Southern blots rond enkele banden artefacten aanwezig lijken te zijn. Mogelijk zijn deze veroorzaakt door het omzetten van de originele figuren naar jpeg en pdf. Dit is voor de COGEM echter niet te controleren. Daarom dringt zij er bij de EFSA op aan om de originele figuren te controleren en eventuele datamanipulatie uit te sluiten.

Onder het voorbehoud dat de echtheid van de Southern blot data kan worden geverifieerd, acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs VCO-01981-5 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie