Publicaties

Hernieuwing vergunning voor import en verwerking van de gg-maïslijn NK603xMON810

Adviezen | 28.06.2017 | CGM/170628-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn NK603xMON810. De eerdere vergunning is in 2007 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over de import en verwerking (2004), en teelt (2007) van deze gg-maïslijn.
De maïslijn produceert de eiwitten CP4 EPSPS en CP4 EPSPS L214P waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. Daarnaast bevat de maïslijn het gen cry1Ab, waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioinformatische analyses, een recente literatuurreview en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2008 is uitgevoerd.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van NK603xMON810 en geactualiseerde bioinformatische analyses voldoen aan de criteria van de COGEM. Uit de geactualiseerde bioinformatische analyses, literatuurstudie en de monitoringsrapporten zijn geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren gekomen.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-maïs NK603xMON810 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie