Publicaties

Import and processing of insect resistant and herbicide tolerant maize 1507 x NK603

Adviezen | 26.05.2005 | 050526-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu betreffende import en verwerking van een genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn (kruising tussen de gg-lijn 1507 en NK603). Teelt van deze maïslijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag. Door insertie van het cry1F gen en het pat gen in de ouderlijn 1507 is respectievelijk resistentie voor vlinders en motten, waaronder de Europese maïsboorder, en tolerantie voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium, verkregen. Hiernaast is de maïslijn door insertie van het cp4 epsps gen in NK603, tolerant geworden voor glyfosaat bevattende herbiciden. Maïs kent zoals in eerdere adviezen vermeld, geen wilde verwanten in Nederland en opslag van maïsplanten is hier niet van landbouwkundige betekenis. Verwildering van de maïsplant in Nederland is nog nooit waargenomen. Er geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. Hiernaast worden interacties tussen de genproducten niet verwacht. Tevens is er voldoende bewijs geleverd dat er geen nieuwe allergene of toxische producten gevormd worden als gevolg van de kruising tussen de twee ouderlijnen. De COGEM acht derhalve de risico’s voor mens en milieu bij de import en verwerking van onderhavige maïslijn verwaarloosbaar klein.

Download publicatie