Publicaties

Advies import en verwerking gg-maïs MON89034 x 1507 x NK603 x DAS- 40278-9

Adviezen | 31.01.2017 | CGM/170131-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MON89034x1507xNK603xDAS-40278-9. In deze lijn komen de genen pat, aad-1, cp4 epsps en cp4 epsps L214P tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor bepaalde herbiciden. Ook komen de cry1F, cry1A.105 en cry2Ab2 genen tot expressie in deze lijn, waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen.
De maïslijn MON89034x1507xNK603xDAS-40278-9 is tot stand gekomen door kruisingen met vier gg-ouderlijnen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over
import en verwerking van alle vier de gg-ouderlijnen.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast worden maïsplanten uit gemorst zaad (ook wel opslagplanten genoemd) hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van MON89034x1507xNK603xDAS-40278-9 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïslijn MON89034x1507xNK603xDAS-40278-9, en mogelijke subcombinaties hiervan, verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie