Publicaties

Advies hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs 1507

Adviezen | 28.09.2015 | CGM/150928-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn 1507. De eerdere vergunning is in 2006 voor een periode van tien jaar verleend.
Maïslijn 1507 brengt de pat en cry1F genen tot expressie en is daardoor tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden en resistent voor bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera.
De vergunningaanvraag bevat onder andere geactualiseerde bioinformatische analyses, de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ (PMEM) die de afgelopen negen jaar is uitgevoerd, en een overzicht van de wetenschappelijke literatuur die tussen 2009 en 2015 is verschenen en relevant is voor deze vergunningaanvraag. De COGEM heeft deze informatie geanalyseerd en geen aanwijzingen gevonden dat import en verwerking van gg-maïs 1507 een risico voor mens en milieu zou kunnen vormen.
Verwilderde maïsplanten zijn in Nederland nooit waargenomen en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er is bij de verplichte PMEM geen verwilderde 1507 maïs opgemerkt in Europa. Bovendien kunnen de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten verspreiden, omdat er in Europa geen wilde verwanten van maïs voorkomen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM, in overeenstemming met haar eerdere advies, de risico’s van import en verwerking van maïslijn 1507 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie