Publicaties

Hernieuwing vergunning voor import en verwerking van de gg-maïslijn 1507xNK603

Adviezen | 31.07.2017 | CGM/170731-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn 1507xNK603. De eerdere vergunning is in 2007 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over de import en verwerking (2005), en teelt (2006) van deze kruisingslijn. Maïslijn 1507xNK603 produceert de eiwitten CP4 EPSPS en PAT waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat of glufosinaat-ammonium. Daarnaast produceert de maïslijn het Cry1F eiwit, waardoor de plant resistent is voor bepaalde vlinderachtigen.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioinformatische analyses, een recente literatuurreview en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2008 is uitgevoerd.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De geactualiseerde bioinformatische analyses van maïslijn 1507xNK603 voldoen aan de criteria van de COGEM. Uit de geactualiseerde bioinformatische analyses, literatuurstudie en de monitoringsrapporten zijn geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren gekomen.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-maïs 1507xNK603 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie