Publicaties

Advies import en verwerking herbicidentolerante gg maïs MON87419

Adviezen | 29.09.2017 | CGM/170929-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MON87419. In deze lijn komen de genen dmo en pat tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor bepaalde herbiciden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van MON87419 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïslijn MON87419 verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie