Publicaties

Import genetisch gemodificeerd herbicide tolerante katoen MON88701

Adviezen | 24.09.2013 | CGM/130919-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en de verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn MON88701. Deze katoenlijn brengt de genen dmo en bar tot expressie en is hierdoor tolerant voor dicamba en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor. De katoenplant is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen en veel water nodig om te kiemen en te groeien. Katoen kan niet overleven in het Noordwest-Europese klimaat. De ingebrachte eigenschappen zorgen er niet voor dat MON88701 in Noordwest-Europa zou kunnen groeien. Daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van de genetisch gemodificeerde katoenlijn MON88701 in Noordwest-Europa. Daarnaast is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd. Verder voldoet het opgestelde monitoringsplan aan de vereisten van de COGEM.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
Concluderend acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein bij import en verwerking van gg-katoen MON88701.

Download publicatie