Publicaties

Import van genetisch gemodificeerde soja MON87708 met een nieuw herbicidentolerantiekenmerk

Adviezen | 01.08.2011 | CGM/110801-02

 De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisicoaspecten van de toelating van sojalijn MON87708 voor import en verwerking. In deze lijn wordt het dmo gen afkomstig van de bacterie Stenotrophomonas maltophilia tot expressie gebracht, wat tolerantie geeft tegen het herbicide dicamba.
Teelt en overwintering van sojabonen is in Nederland niet mogelijk omdat soja een korte dagplant is, sterk koudegevoelig is en hoge temperaturen nodig heeft voor kieming en ontwikkeling. Verder beschikt soja niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het geïntroduceerde DMO eiwit of een variant met 24 aminozuren extra het verwilderingspotentieel vergroot. Daarnaast zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daardoor de kans dat incidenteel morsen in Nederland tot verspreiding van MON87708 leidt verwaarloosbaar klein.
Hoewel de COGEM het door de aanvrager opgestelde ‘general surveillance’ plan onderschrijft, ziet zij een enkel punt voor verbetering.
Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87708 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie