Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn MON87705xMON87708xMON89788

Adviezen | 19.04.2016 | CGM/160419-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) sojalijn MON87705xMON87708xMON89788. In deze lijn is de expressie van de fad2 en fatb genen geremd waardoor de sojabonen een veranderde vetzuursamenstelling hebben. Daarnaast brengt deze lijn twee cp4 epsps genen en een dmo gen tot expressie waardoor zij tolerant is voor glyfosaat en dicamba bevattende herbiciden.
Sojaboon MON87705xMON87708xMON89788 is tot stand gekomen door de drie gg-ouderlijnen met elkaar te kruisen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over alle drie de ouderlijnen. Hoewel het Nederlandse klimaat niet optimaal is wordt Sojaboon op kleine schaal geteeld. Soja-opslagplanten komen in Nederland zeer zelden voor en hebben nooit geleid tot verwilderde populaties. De moleculaire karakterisering van MON87705x MON87708xMON89788 is geactualiseerd en voldoet aan de criteria van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen tot verwildering van Sojaboon kunnen leiden. In Europa zijn geen wilde verwanten van Sojaboon aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van sojalijn MON87705xMON87708xMON89788 leidt tot verspreiding van de lijn in Nederland.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn MON87705xMON87708xMON89788 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie