Publicaties

Import and processing of the genetically modified soybean line MON87705xMON89788

Adviezen | 07.01.2013 | CGM/130107-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van sojalijn MON87705 x MON89788 voor import en verwerking. In deze lijn is de expressie van de FAD2-1A en FATB1-A genen geremd wat resulteert in sojabonen met een veranderde vetzuursamenstelling. Het gehalte aan palmitinezuur, stearinezuur en linolzuur is verlaagd. Het gehalte aan oliezuur is verhoogd. Daarnaast brengt deze lijn twee cp4 epsps genen tot expressie waardoor zij tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Het Nederlandse klimaat is niet optimaal voor sojateelt. Tijdens de zomer zijn de dagen lang, terwijl soja een korte dagplant is die korte dagen nodig heeft voor bloei en ontwikkeling. Om die reden wordt soja op dit moment niet geteeld in Nederland. Er zijn echter initiatieven voor de ontwikkeling van extreem vroeg bloeiende sojarassen die kunnen groeien in het gematigde Nederlandse klimaat.
Soja beschikt niet over eigenschappen die nodig zijn voor verwildering. Opslagplanten worden wereldwijd zelden waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschappen in MON87705 x MON89788 tot verwildering zouden kunnen leiden. Verder zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig, waardoor uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht daarom de kans dat incidenteel morsen in Nederland tot verspreiding van de sojalijn leidt, verwaarloosbaar klein.
Op basis van de hierboven beschreven overwegingen acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van sojalijn MON87705 x MON89788 verwaarloosbaar klein.

Download publicatie